Arendalsuka 2018

False
  • Dato: onsdag 15 august, 2018
  • Sted: Castelle - Langbryggen 5, 4841 , Arendal
  • Tid: kl. 14:00 til kl. 15:00

Bidrar teknologi til et åpent og inkluderende samfunn?

Onsdag 15. august stiller IKT Norge og Datatilsynet når Sopra Steria arrangerer debatten: Kunstig intelligens, sikkerhet og fremtidens teknologi i et globalt og inkluderende samfunn.

Se arrangementet på Arendalsuka sine nettsider

Arendalsuka

Samfunnet vårt er i omfattende endring. Kunstig intelligens, robotisering og automatisering påvirker ikke bare næringslivet - det er fremtiden, basert på våre behov i samfunnet.

Teknologi er i kontinuerlig utvikling, innovasjonstakten er høy og våre forventninger øker proporsjonalt. Digitalisering fører til globalisering og åpenhet. Dette har stor verdi, men denne åpenheten gir sårbarhet. Trusler, manipulering og digitalkriminalitet vokser frem.

Hvordan skal vi sikre et åpent samfunn der teknologi og deling av data er inkluderende og trygt?

Bli med på debatten på Castelle 15. august kl 14:00!

_______

Charlotte Drougge

Charlotte Drougge, Direktør for forretningsutvikling/Business Development i Sopra Steria.

Hun har har lang og bred erfaring fra innovasjon og bruk av ny teknologi både lokalt i Norge og internasjonalt. I Sopra Steria leder hun business development på tvers av alle forretningsområder og har personalansvar for alle som jobber med salg og forretningsutvikling i selskapet.

Drougge har tidligere vært Managing Director for Financial Services i Accenture,  der hun også har jobbet med og vært sponsor av «Corporate Citizenship».  
Hun har i flere år jobbet tett med fintech selskaper og start-ups, bl.a. innenfor artificial intelligence og robotics. Drougge har en brennende interesse for å bruke ny teknologi for å forbedre samhandlings opplevelsen og gi bedre service til innbyggeren og den ansatte.  
 
Torgeir Waterhouse

Torgeir Waterhouse, IKT Norge, Direktør internett og nye medier

Torgeir Waterhouse har en sentral rolle i den norske debatten om IT- politiske spørsmål, hvor han ofte er å se i det offentlige ordskiftet. Han har tidligere jobbet hos Forbrukerrådet, men jobber nå med IT-utfordringer fra bransjens ståsted. Waterhouse er også en ettertraktet foredragsholder og forfatter.
I tillegg til sin rolle som representant for IT-bransjen har han også blitt bedt om å ta stillinger i regjeringsutvalg om emner som digital verdiskaping, opphavsrett, lovlig avlytting, online gambling etc. Han har flere styre- og rådgivende stillinger for organisasjoner og selskaper i internett-sfæren.
Waterhouse er også en av grunnleggerne av den svært vellykkede norske bevegelsen Lær Kidsa Koding hvis mål er å undervise barn i Norge å kode, både i skolen og gjennom private kodeklubber
 
Catharina Nes

Catharina Nes, fagdirektør i Datatilsynet

Catharina har hun ansvar for å identifisere og analysere sentrale teknologitrender og deres betydning for personvernet. Nes arbeider særlig med problemstillinger knyttet til stordatanalyse, kunstig intelligens og profilering. Catharina Nes har tidligere arbeidet i Europakommisjonen i Brussel og Utenriksdepartementet. Hun er utdannet samfunnsviter fra Universitetet i Bergen. Nes er også fast spaltist om teknologitrender i Dagens Næringsliv.
 
Solfrid Skilbrigt

Solfrid Skilbrigt, Strategi- og HR-direktør, Sopra Steria Skandinavia

I tillegg til rollen som strategi og HR- direktør i Norge, er Solfrid styremedlem i Sopra Steria Gruppen, hun er dermed en av få norske næringslivsledere som sitter i styret til et internasjonalt fransk børsnotert selskap.  I tillegg har Solfrid styreverv i Fransk Norsk Handelskammer, og SODERI ASA   
Solfrid har spilt en nøkkelrolle i utviklingen av selskapet fra å være en produktleverandør med 175 ansatte til å bli et av de mest anerkjente konsulentselskaper i bransjen med 1500 medarbeidere i Norge. Frem til 2015, da Steria fusjonerte med Sopra, var Solfrid CSR-direktør for hele Steria-gruppen. Som HR-direktør i 19 år har fokuset på mangfold, ikke bare mellom kjønn, vært sterkt.   
 
Lillian Røstad

Lillian Røstad, Sopra Steria, Head of Information Security Business Consulting og styreleder for Norsk Informasjonssikkerhetsforum (ISF).

PhD Lillian Røstad er avdelingsleder for informasjonssikkerhet i Sopra Steria, og ansvarlig for oppbyggingen av Sopra Steria sine tjenester innen Cyber Security i Skandinavia.  
 
Lillian er i tillegg til jobben i Sopra Steria styreleder for Norsk Informasjonssikkerhetsforum (ISF) en rolle hun har hatt siden 2014. ISF er det største profesjonelle nettverket for personer som jobber med informasjonssikkerhet i Norge. Over 200 norske virksomheter er medlemmer, og ISF samler medlemmene til kunnskapsdeling og interaksjon.  

Lillian er medlem av det regjeringsoppnevnte IKT-sikkerhetsutvalget som skal se på regelverk og organisering innenfor IKT-sikkerhet. Utvalget skal levere sin innstilling innen 1. desember 2018.  

Hun er en sikkerhetsentusiast, og ikke minst en sikkerhetsevangelist, som er genuint opptatt av faget og å formidle det på en måte som alle forstår.  

 
Brede Bjørhovd

Brede Bjørhovd, konsulent i Business Analytics-avdelingen til Sopra Steria

Brede leder en faggruppe innen maskinlæring. Brede har erfaring fra start-up miljøet i Bergen, og har bl.a. brukt maskinlæring til å automatisk tolke prøvesvar på smittsomme, dødelige sykdommer fra rimelige blodprøver.   
Brede jobber for tiden med AI hos Kværner innenfor deres digitaliseringsreise. Brede har en mastergrad i Business Analytics fra University College London, med fordypning i maskinlæring.

Praktisk Informasjon

Dato: Onsdag 15. august 2018
Sted: Castelle - Langbryggen 5, 4841 Arendal
Tid: kl. 14:00 til kl. 15:00

Debattanter:

Torgeir Waterhouse Direktør internett og nye medier, IKT Norge
Catharina Nes  fagdirektør i Datatilsynet.
Lillian Røstad direktør og leder for informasjons sikkerhet i Sopra Steria.
Solfrid Skilbrigt
strategi og HR direktør.
Brede Bjørhovd AI ekspert i Sopra Steria.

Debattleder:

Charlotte Drougge Direktør forretningsutvikling, Sopra Steria

 

Arendalsuka er en årlig nasjonal arena hvor aktører innenfor politikk, samfunns- og næringsliv møter hverandre og folk, for debatt og utforming av politikk for nåtid og framtid.

Alle arrangementer under Arendalsuka er åpne for alle og er gratis. Du trenger ingen billett for å komme inn - men møt opp tidlig for å sikre deg sitteplass!