Sopra Steria: Digitaliserer det britiske rettsvesenet

Sopra Steria: Digitaliserer det britiske rettsvesenet

Rettsvesenet i Storbritannia (CJS) har som overordnet mål å være heldigitalt innen 2020. Sopra Steria bistår dem i å nå målet.

Rettsvesenet i Storbritannia (CJS) har som overordnet mål å være heldigitalt innen 2020.

Bakgrunn

IKT-landskapet i dagens engelske domstoladministrasjon (HMCTS) bygger på forretningsprosesser og teknologier som er minst 15 år gamle. Rettsvesenets fellesplattform (CJS CPP) og systemeffektivitetsprogrammer (CJS EP) er et samarbeid mellom den engelske påtalemyndigheten (CPS) og domstoladministrasjonen (HMCTS) om å levere IT-baserte tjenester. 

Digital forvandling

Sopra Sterias lokalt integrerte og samplasserte prosjektteam ved HMCTS har samarbeidet med deres personale og andre partnere om å få til en digital transformasjon i rettsvesenet via HMCTS-applikasjonen «Court Store». Dette er et nytt dataarkiv og dokumenthåndteringssystem som hovedsakelig skal brukes i forhørsretten. Prosjektets hovedformål er å skape et datalager som er tilgjengelig fra ulike enheter og av enkeltpersoner i hele rettsvesenet, og som kan lagre både strukturerte og ustrukturerte data. «Court Store»-prosjektet er avgjørende for at HMCTS skal bli papirfritt og for at alle aktører kunne jobbe digitalt i rettssalen. I dag blir systemet levert med smidig (eller Agile) utvikling, i tråd med GDS' prinsipper.

Løsning

Smidig-metodikken er ny for administrasjonen og har medført et omfattende kulturskifte. Sopra Steria har hjulpet klientene på veien mot smidig-metodikk og gjort dem kjent med arbeidsmetoden.

I utforskingsfasen brukte Sopra Steria tid sammen med produktsjefen (en representant for virksomheten som vet alt om produktet eller systemet som utvikles) og aktørene. Blant annet ved å være med i rettssalen og se på de bakenforliggende prosessene, slik at man kunne forstå hvordan de som bruker systemet utfører sine daglige oppgaver. Rettsvesenet var fortsatt svært avhengig av papirdokumenter – som måtte registreres, oppbevares og senere makuleres eller arkiveres. Dette gjorde prosessen kostbar, ineffektiv, vanskelig å håndtere, og ikke minst stedbunden. 

Ved å utnytte den smidige sprint-baserte metodikken Scrum kunne Sopra Steiria lette beslutningsprosessen for produktsjefen

Levering av smidig metode

Ved å utnytte den smidige sprint-baserte metodikken Scrum kunne Sopra Steiria lette beslutningsprosessen for produktsjefen. Etter en åpen og inkluderende leveringsmetode kunne Sopra Steria opprette og prioritere funksjonaliteten i samarbeid med kundeteamet (særlig produktsjefen og fagpersonene fra virksomhetssiden). Sopra Sterias arkitekter samarbeidet også tett med rettsvesenets fellesplattform- og effektivitetsprogrammer, og organer for informasjonssikring. Dette for å oppfylle kravene til sikkerhet og ytelse, og for å sikre arkitekturmessig samsvar med prinsippene til rettsvesenets fellesplattform.

Fokus på brukerne

Nøkkelen til digital suksess er å få på plass en konsekvent og konstant strøm av tilbakemeldinger fra brukerne. Det gjør utformingen fleksibel nok til å sikre at brukerne alltid får med seg den siste utviklingen. Til den første prototypen (alfa) ønsket klienten å prøve ut så mange funksjoner som mulig i det nye systemet, slik at man kunne få tilbakemeldinger fra domstoler over hele landet. Sopra Steria arrangerte en rekke praktiske seminarer i tråd med GDS' retningslinjer for å forstå hvordan brukerne bruker systemet i ulike sammenhenger, slik at tilbakemeldingene deres kunne evalueres og utnyttes underveis i utviklingen. 

Flerfaglige team 

Prosjektet krevde et svært fleksibelt og integrert flerfaglig team med ulik kompetanse. Sopra Sterias team jobbet fleksibelt i løpet av prosjektet for å sikre at de rette ferdighetene alltid var tilgjengelige, og at klienten fikk det beste fra alle som var involvert. Ekspertene var involvert i forskjellige stadier av prosjektet, på konkrete områder som brukeropplevelse, utvikling, arkitektur og testautomatisering. Klienten samarbeidet også med andre teknologipartnere i dette programmet, og samarbeidet og partnerskapene har vært avgjørende for at prosjektet skulle lykkes.

 

Sitat Produktsjef for «Court Store»

 

Hva har man fått til så langt?

Sopra Steria har levert HMCTS-applikasjonen «Court Store». Dette nye dokumenthåndteringssystemet ble tatt i bruk over hele Storbritannia i slutten av mars 2016 og har følgende funksjoner: 

  • Automatisert mottak av sakspapirer fra påtalemyndigheten (CPS)
  • Direkte tilgang til saksdokumentene for den juridiske rådgiveren
  • Dokumenter som skal deles med dommere som bruker nettbrett
  • Rollebasert tilgang for andre autoriserte rettsutøvere
  • Robust databehandlings- og arkiveringskapasitet

Fordelene så langt

Det nye elektroniske dokumenthåndteringssystemet leverer allerede i dag fordeler til domstolpersonalet på tidlige stadier, blant annet:

  • Mer effektivt: Med automatisering av en rekke rettsprosesser, mindre administrasjonskostnader og erstatning av dokumenter med ett datalager
  • Høyere kvalitet: Større gjennomsiktighet og presisjon med én enkel og presis visning av informasjonen for alle partene
  • En mer moderne arbeidsplass: Via et brukervennlig digitalt system som tilpasser seg virksomhetens behov

Klientens syn

«Jeg mener at den enkeltes bidrag og ferdighetene og kunnskapene til teamet som et hele har gjort Court Store til en stor suksess. Det har vært en fornøyelse å samarbeide med det dyktige teamet fra Sopra Steria, og selv har jeg lært veldig mye underveis.»
Produktsjef for «Court Store»

Pressekontakt

kbe_120x120Kristin Blix-Elton

Markeds- og kommunikasjonsdirektør
tlf: +47 970 28 616
epost: kristin.blix-elton@soprasteria.com