Europeiske Union: Nye verktøy styrker EU i kampen mot kriminalitet

Europeiske Union 

Schengen-landene ruster kraftig opp i kampen mot kriminalitet. Informasjonssystemet SIS II lar politi og tollmyndigheter sette opp varsler og dele informasjon mellom 29 land.


biometrics

MULTINASJONAL LØSNING: Sopra Steria har bygget opp Schengen Information System II (SISII) fra bunnen av i tett samarbeid med EU-kommisjonen, forteller Ole Marius Steinkjer, forretningsutvikler for biometri i Steria.

Siden april 2013 har norske myndigheter delt varsler, arrestordre og biometriske opplysninger med en rekke europeiske land. Politiet har gjort nesten 4,7 millioner søk i SIS II i løpet av de første åtte månedene.

– Dette er et godt eksempel på Sopra Sterias evne til å levere multinasjonale løsninger i stor skala. Vi har bygget opp SIS II helt fra bunnen, i tett samarbeid med EU-kommisjonen, forteller Ole Marius Steinkjer, forretningsutvikler for biometri i Sopra Steria.

Norge blant de første

Han forteller at fremtiden til hele Schengen-systemet, med passfrie reiser mellom 29 europeiske land, er avhengig av god informasjonsdeling mellom landene. Schengen Information System (SIS) har eksistert siden 90-tallet, og har vært et svært verdifullt verktøy for politi, tollvesen og immigrasjonsmyndigheter. I april i fjor fikk det viktige systemet en gjennomgripende oppgradering.

Den sentrale delen av SIS II ble levert i 2013, mens de 29 Schengen-landene tilkobler sine nasjonale systemer fortløpende. Norge koblet seg opp like etter at det nye systemet ble tilgjengelig.

Et kraftig verktøy

SIS II gjør det enklere for politimyndigheter i Europa å dele informasjon om kriminelle aktiviteter. I fjor utførte norsk politi hele 4 660 082 søk og la ut 68 794 oppdateringer  i systemet.

– Norsk politi har fått et kraftig verktøy i kampen mot kriminalitet. Det nye systemet betyr mer stabil drift og forvaltning, noe som gir økt effektivitet. I tillegg kommer gevinsten med mye raskere og mer robuste søk opp mot SIS II-basen, sier Steinkjer.

Boost for biometri

Oppgraderingen til SIS II er sømløs og gir Schengen-landene tilgang til en rekke nye funksjoner. Blant annet kan europeiske myndigheter nå dele biometriske data. Steinkjer forteller at interessen for å bruke biometri til identifisering har økt internasjonalt. – Dette er et effektivt virkemiddel for å forhindre og avsløre identitetstyverier. I tillegg kan biometriske data spille en viktig rolle når det kommer til papirløse personer, sier Steinkjer.

En annen forbedring i SIS II er muligheten til å koble varsler til konkrete personer, kjøretøy og andre gjenstander. – La oss si at en bil stjeles i Norge. Norsk politi legger inn et varsel i SIS II og lenker det opp mot bilens registreringsnummer. Når bilen så stoppes i en fartskontroll i Tyskland dukker varselet opp når politiet sjekker registreringen. På den måten får vi en rask pågripelse og beslaglegging, sier Steinkjer.

Pressekontakt

kbe_120x120Kristin Blix-Elton

Markeds- og kommunikasjonsdirektør
tlf: +47 970 28 616
epost: kristin.blix-elton@soprasteria.com