Kværner: Full kontroll på estimeringsprosessen med ny applikasjon

Kværner: Full kontroll på estimeringsprosessen med ny applikasjon

Kværner hadde et behov for å få en mer transparent og automatisert sporbarhet i kostnadsestimatene for bygging av plattformer. Løsningen ble en helt ny applikasjon basert på Kværners eksisterende modeller.

Frode Strand og Marcus Shalin Pettersen smiler ved en monter som viser en modell av en oljeplattform.KOMPLEKSE PROSESSER: Sopra Steria har i samarbeid med Kværners estimeringseksperter fått tilnærmet frie tøyler til å utvikle en kostnadsestimeringsapplikasjon fra bunnen av. Her ved Chief Information Officer i Kværner, Frode Strand, og Sopra Sterias prosjektleder Marcus Sahlin Pettersen. Foto: Hanne Kristine Fjellheim/Sopra Steria


– En detaljert kostberegning er et svært omfattende arbeid. En plattform består av flere millioner deler, og mange tusen tonn materialer. For at vi skal kunne utforme og bygge den ferdig i løpet av 36 måneder med den kvaliteten som forventes av en leveranse fra Kværner, er det helt nødvendig å ha kontroll på alle kostnadselementer allerede i tilbudsfasen, sier Chief Information Officer i Kværner, Frode Strand.

Utfordringen
Kværner har tradisjonelt sett bygget sine kostnadsestimater i regneark, utviklet av nøkkelpersoner med høy kompetanse.  Regnearkene kan være vanskelige å sette seg inn i manuelt, og nøkkelpersonene har gjort alle estimater i modeller implementert i disse. På tross av en velutviklet estimeringsmodell, kunne den by på utfordringer når det kom til kommunikasjon.

– De kompliserte modellene gjorde det krevende for ledelsen å følge den løpende utviklingen i estimatene, spesielt dersom mange ulike justeringer ble foretatt parallellt. Behovet vårt var derfor å finne en løsning som kunne visualisere og kommunisere detaljene i kostnadsestimatene på en tydeligere måte, sier Strand.

Løsningen
Løsningen ble å utvikle en applikasjon i samarbeid med Sopra Steria. Ved bruk av en avansert datamodell og rik funksjonalitet i klientapplikasjonen, ble logikken og begrepsapparatet fra regnearkmodellene implementert og videreutviklet i en .NET-applikasjon.

Sopra Sterias Marcus Sahlin Pettersen har ledet prosjektet, og han sier at utviklingen av den nye applikasjonen har vært en spennende reise:

Bygging av oljeplattformer er kompliserte prosesser i et komplekst domene. Sopra Steria har i samarbeid med Kværners estimeringseksperter fått tilnærmet frie tøyler til å utvikle denne applikasjonen fra bunnen av. Dedikerte utviklere har vært en forutsetning for å greie å levere rett produkt til riktig tid. Utviklingsteamet har tatt ansvar og det har vært både givende og lærerikt å lede et så kompetent team gjennom denne prosessen.

I den nye applikasjonen har estimatoren god oversikt over hva som skjer mens han jobber. All direkte input i applikasjonen kan automatisk generere indirekte kostnader som økt risiko eller økte tilleggstjenester som stilasbygging, kraner, arbeidsledere og annet.

Applikasjonen har også støtte for å koble ulike rater til alle timer, avhengig av om man ønsker å bygge plattformmodulene i Norge, Polen, Asia, eller andre steder. Denne fleksibiliteten, sporbarheten og de automatiske hjelpeutregningene, gjør Cost Estimate Model (CEM) til et kraftig verktøy som estimatorene og konsernledelsen kan benytte til å gjøre begrunnede valg i en hektisk tilbudsprosess.

Frode Strand, CIO, viser frem applikasjonen på PCen sin.FORNØYD: Chief Information Officer i Kværner, Frode Strand, viser frem applikasjonen CEM. – Vi kunne ikke gjort denne jobben uten konsulenter med spesialistkompetanse, sier han. Foto: Hanne Kristine Fjellheim/Sopra Steria

Resultat
CEM-applikasjonen er i dag hovedarbeidsverktøyet for Kværners estimeringsteam. De positive tilbakemeldingene har ikke latt vente på seg.

– Estimeringsansvarlig i forretningsområdet ‘Topsides’ kom til meg etter at applikasjonen hadde vært i bruk i et par måneders tid, og sa han aldri ville ha gått tilbake til de tidligere regnearkmodellene. Dette tar vi som en stor tillitserklæring når det kommer fra en mann som har hatt regneark som hovedarbeidsverktøy de siste 20 årene, sier Sahlin Pettersen. 

Frode Strand er også godt fornøyd med resultatet:

– Vi anser allerede dette prosjektet som en suksess. Vi ser at den nye applikasjonen gir konsernledelsen ytterligere trygghet i alle faser av estimeringen, sier han.

Ledende transformasjonspartner
Sopra Steria vil fortsette å jobbe med et utviklingsteam hos Kværner for å videreutvikle applikasjonen CEM.

– Vi kunne ikke gjort denne jobben uten konsulenter med spesialistkompetanse. Sopra Steria har vist seg å være en partner man kan stole på. Teamet har vært raske til å svare, vært løsningsorienterte, og Sopra Steria har stilt med dyktige konsulenter som får jobben gjort, sier Strand.

Sopra Sterias medarbeidere på besøk hos Kværners verft på Stord. En mann ser utover verftet. ON-SITE: Sopra Sterias konsulenter på Kværners verft på Stord for å få innsikt i byggeprosessen av plattformene. Foto: Jon Leirdal/Sopra Steria
  

Om Kværner:

Kværner er en ledende, spesialisert leverandør av ingeniørtjenester, anskaffelser og fabrikasjonstjenester (EPC) til offshore olje- og gassplattformer og landbaserte anlegg. Kværner ASA består av både datterselskaper og tilknyttede selskaper ("Kværner gruppen") og er en internasjonal leverandør og foretrukket partner for olje- og gass operatører, samt andre ingeniør- og fabrikasjonsselskaper. Kværner og selskapets rundt 2 900 HMS-fokuserte og erfarne medarbeidere er anerkjent for å planlegge og gjennomføre noen av verdens mest krevende prosjekter.

 I 2014 hadde Kværner gruppen en samlet omsetning på nær 14 milliarder kroner. Selskapet hadde en ordrebok per 30. juni 2015 på 17,7 milliarder kroner.

Kværner er børsnotert på Oslo Børs med tickerkoden "KVAER". For mer informasjon se: www.kvaerner.com

 

 

 

Pressekontakt

kbe_120x120Kristin Blix-Elton

Markeds- og kommunikasjonsdirektør
tlf: +47 970 28 616
epost: kristin.blix-elton@soprasteria.com