Prosjektledelse

 

Vi i Sopra Steria er opptatt av å gjøre prosjekter både enklere og mindre risikofylte for våre kunder. For å oppnå dette benytter vi en rekke virkemidler. Dels dreier det seg om våre sertifiserte rutiner og metoder for prosjektgjennomføring, dels om etablerte kontrakts modeller.

Våre forretningsrådgivere og bransjespesialister jobber tett med våre tekniske spesialister som har dyp innsikt i teknologiens muligheter og begrensninger. Vi går alltid systematisk til verks for å styre prosjekter profesjonelt og er genuint opptatt av å skape verdi for kunden.

Sopra Steria har levert noen av de største systemutviklings- og infrastrukturprosjektene i Norge, og de mest erfarne prosjektlederne våre har et stort antall prosjekter bak seg. Dette gjør oss godt rustet til å løse selv de mest komplekse oppgaver.

Innen prosjektledelse kan vi bekle roller innen delprosjektledelse og teamledelse i alle prosjektfaser, enten som totalleverandør eller på mottakssiden. Som prosjektleder er du ansvarlig for å planlegge og delegere oppgaver til resten av prosjektteamet, overvåke aktiviteter og fremdrift og styre alle aspekter av prosjektet. Prosjektlederen skal motivere alle involverte til å bidra til å oppnå prosjektets mål i henhold til prosjektplanens krav og forventninger.

Les mer om det tjenester vi lever i prosjektledelse:

Vil du vite mer?

Tiril_Johansen_120x120Tiril Johansen

Recruitment Manager
Tlf: +47 905 99 798
E-post: tiril.johansen@soprasteria.com