Velferdsteknologi

Satsningen på velferdsteknologi er kritisk i en «Internet of Things»-orientert industriell revolusjon.
 
Forskning viser at brukere, pårørende og det offentlige blir mer fornøyde når man har gode løsninger rundt velferdsteknologi. Det handler om å yte effektive tjenester som gir høy verdi. Satsing på velferdsteknologi er derfor viktig.
 
Velferdsteknologi fører til mer effektiv bruk av begrensede ressurser. I dag legges det ned mye arbeid i velferdsteknologiprosjekter, Digital Industry 4.0-satsninger og utvikling av ny «Internet of Things»-teknologi. Etablering av standarder i tillegg til stadig bedre og mer modne skybaserte løsninger er viktige elementer for å øke effektivitetsveksten.
 
Sopra Steria tilbyr følgende tjenester innenfor velferdsteknologi-området:
•    Styring i offentlig sektor
•    Big Data Management
•    «Internet of Things» plattformstyring
•    Cloud management
 
Sopra Sterias skybaserte velferdsteknologiløsning: «Caroline e-health Fast-IT digital platform»

“Caroline” digitaliserer pasientreisen. Fra data oppstår hos pasienten gjennom «Internet of Things», til dataene er presentert i et grensesnitt for behandleren. Gjennom maskinlæring gir «Caroline» muligheten til kontinuerlig forbedring av prosesser og behandling.

Kontakt Gunnar Mørne for mer informasjon
 
Sopra Sterias velferdsteknologi-partnere:
•    IBM
•    Microsoft
•    Axway
•    Pega
•    Khresterion

Vil du vite mer?

gunnar_morne_120x120Gunnar Mørne

Business Development Director Health and Public Sector, Scandinavia
Tlf: +47 971 81 712
E-post: gunnar.morne@soprasteria.com