Hvorfor jobbe her?

Den viktigste årsaken tenker vi, er muligheten til å bryne deg på og lære av et stort og dyktig fagmiljø. Vi har bransjens bredeste miljø for teknologer, og vi er opptatt av godt samarbeid på tvers av avdelingene.

Sopra Steria er et endringsvillig og kunnskapsdrevet selskap, og det er ikke uten grunn vi er blitt kåret til Norges beste arbeidsplass flere år på rad. Vi har et arbeidsmiljø som passer de fleste. Se våre ledige stillinger eller send en  åpen søknad.

Ledige stillinger


GPTW_Røde_ballonger_440x325

Hvordan er det å jobbe på Norges beste arbeidsplass?

Det handler ikke om å vinne denne tittelen. Det handler om å få bekreftet effekten av vårt arbeid med å forbedre oss, og at folk har det godt på jobb, til tross for krisetider. 

Person_holder_emneknaggskilt_440x325

Følg Sopra Steria

Ta gjerne en titt på Instagram-kontoene våre
@soprasteria_no og @soprasteriagraduate.
Der får du et førsteinntrykk av den gode stemningen, og hvordan det er å jobbe hos oss.

Hvordan er det egentlig å bytte jobb fra hjemmekontor?

Spiller det noen rolle hvilket selskap du jobber i når du likevel sitter hjemme? Hvordan blir en kjent med kollegaer uten å møtes fysisk? Og hva skiller egentlig Sopra Steria fra andre arbeidsplasser? Bli kjent med Ingrid, Vegard og Elisabeth som forteller litt om deres opplevelser da de byttet jobb i annerledesåret 2020.

Ingrid deler sin historie

Se video

Hør Vegard fortelle

Se video

Og hva Elisabeth tenker

Se video

Noen av prosjektene våre

Du kan få jobbe med et spekter av samfunnsnyttige og spennende prosjekter. Du blir en del av en gjeng med høyt kompetansenivå på tvers av teknologier, med godt humør og masse stå-på-vilje.

 

Fremtind: Jøkul – et moderne og effektivt designsystem

jun 22, 2021, 13:58
Title : Fremtind: Jøkul – et moderne og effektivt designsystem
Button label :

Jøkul er et moderne og effektivt designsystem som gjenspeiler Fremtinds verdigrunnlag og visuelle identitet.

Bakgrunn

Fremtind er et resultat av fusjonen mellom forsikringsselskapene til SpareBank 1 og DNB. Fremtind er et av Norges største forsikringsselskaper – den største som selger forsikring i bank. SpareBank 1-bankene og DNB selger forsikringene fra Fremtind under sine respektive merkevarer, og selskapet kan tilby alle skade- og personforsikringer for privatpersoner og bedrifter. 

En ny visuell profil for Fremtind ble utarbeidet og lansert, men den skulle også videreutvikles og digitaliseres. Behovet for et designsystem er at alle som jobber med digitale løsninger, både interne og eksterne designere og utviklere i Fremtind Digital, skal finne designelementer, komponenter og eksempler med tydelige retningslinjer for bruk og hvordan de skal utvikles. De skal på en effektiv måte kunne se og lese om profilbærende komponenter, føle seg trygge på å videreutvikle Jøkul designsystem i fremtiden, og hente ut kode slik at de kan designe og utvikle sine løsninger innenfor Fremtind sitt digitale univers.  

Rammebetingelsene for prosjektet var blant annet å være åpen og involverende internt. Det betød å ha god dialog med de forskjellige utviklingsteamene og skape engasjement hos alle. Det var viktig å sikre kvalitet, et helhetlig og forståelig konsept som kunne drives godt videre. Det måtte etableres gode interne prosesser for effektiv og smidig/agil utvikling av Jøkul, og være synlige og tydelige på hva oppgaven var. 

«Jøkul skal bidra til en god og helhetlig brukeropplevelse, samt effektivisere digitale prosesser visuelt, funksjonelt og teknisk. Designsystemet skal sikre et helhetlig og samlende selskap og gjenspeile Fremtinds verdigrunnlag og visuelle profil. Jøkul skal gjøre det enkelt å lage løsninger som begeistrer, og videreutvikle selskapets visuelle profil.»

 


 

Hva bidro Sopra Steria med?

Sopra Steria og kunden har samarbeidet i et tverrfaglig autonomt team som har hatt en designdrevet tilnærming til det kreative arbeidet. En omfattende planlegging i starten sikret at alle forsto oppgaven, rammene og mandatet. Teamstruktur, arbeidsflate, kommunikasjonsplattform, felles møtepunkter og forankringspunkter var viktig for at prosjektet skulle bli en suksess. Designsystem-teamet ønsket å ha god dialog med og engasjement i teamene, de ville øke kompetansen på profil og konsept for Jøkul, og være en god støttespiller for målgruppene slik at Jøkul kunne bli et effektivt verktøy med høy kvalitet og gjenbrukbarhet. Det vil på sikt være tids- og kostnadsbesparende for Fremtind, samt at det vil sikre en helhetlig brukeropplevelse på på tvers av digitale kanaler.

Designsystem-teamet jobbet med gode interne prosesser for kontinuerlig leveranse. De kartla behov og utforsket både den visuelle profilen og den tekniske plattformen før arbeidet med designkomponenter startet. Verdiene som er satt for Fremtinds visuelle profil ble sikret gjennom konseptet for det grunnleggende digitale uttrykket. Gjennom hele designprosessen hadde det selvstyrte teamet daglige stand-ups og arbeidsmøter som sikret tett samarbeid mellom design og utvikling. Ukentlig hadde teamet et designsystemforum hvor de diskuterte problemstillinger med utviklingsteamene i Fremtind Digital. Slik kunne de teste og tilpasse konsept, visuelt design, teknisk løsning og innhold underveis, basert på målgruppens behov. 

Jøkul er et levende og organisk designsystem som skal videreutvikles kontinuerlig og forvaltes løpende av kjerneteamet.

 

Animasjoner er en viktig del av Fremtinds digitale profil, og gir brukerne funksjonell forståelse og verdi. Sopra Steria har i stor grad bidratt med design, prototyping og konsepter for mikroanimasjoner i komponenter og systemanimasjoner med transisjoner (overganger) og film. 

Innholdsdesigner fra Sopra Steria lagde informasjonsstrukturen til designsystemet, og hentet standard komponentbeskrivelser fra kjente designsystemer og GUI-retningslinjer, som ble tilpasset Fremtinds behov. Arbeidet var et samarbeid i kjerneteamet og ble fulgt opp i ulike workshops. Portalen ble også godt dokumentert. 

Sopra Steria har bidratt med grafisk design, UX-design, animasjon og film i kjerneteamet, samt innholdsdesign i en kortere tidsperiode. Vi har også bidratt med tre designressurser i forskjellige utviklingsteam som har tatt i bruk Jøkul i samarbeid med kjerneteamet.

 

Hvilken verdi skapte dette?

Med Jøkul har Fremtind fått et moderne og effektivt designsystem som forenkler jobben til både designere og utviklere med å utvikle nye digitale løsninger. De har fått et solid visuelt konsept som bygger videre på Fremtinds verdier og visuelle profil.

Dokumentasjonen av systemet holder høy kvalitet, og utviklere og designere finner lett oversikt over mulighetene og begrensningene i systemet, slik at de unngår feil og dobbeltarbeid.

Komponentene i Jøkul er designet og utviklet i tråd med nye krav til universell utforming, og holder meget høy kvalitet! Jøkul designsystem vant GULL i Visueltkonkurransen 2021 under kategorien Digital design.

 

Bilder av Jøkul designsystem Fremtind_1560x515

 

Tags :

Student eller nyutdannet

Ønsker du en rakettstart på karrieren som student på siste året eller nyutdannet innen IT, økonomi eller design? Da kan en graduate-stilling eller sommerjobb hos oss være aktuelt for deg!

Les mer 

Medarbeidere forteller

Øk energien i digitale møter med disse oppvarmingsøvelsene

| Eli Toftøy-Andersen

To år på Norges beste arbeidsplass!

| Victoria Urdshals Holm

Slik kan vi få mer mangfold i norsk næringsliv

| Nana Stojanovic

Sterk internkultur

I Sopra Steria er vi opptatt av å dyrke samarbeid ved å dele med kollegaer, kunder og samfunnet. Dermed gjør vi hverandre litt klokere og stadig bedre. Dessuten er vi gode på å heie på hverandre. For vi vet at vi får til veldig mye mer sammen enn vi gjør hver for oss!

Les mer

Bli litt kjent med oss

Vil du vite mer?
Ida Sveen
Ida Sveen Senior HR-rådgiver