Hvorfor jobbe her?

Den viktigste årsaken tenker vi, er muligheten til å bryne deg på og lære av et stort og dyktig fagmiljø. Vi har bransjens bredeste miljø for teknologer, og vi er opptatt av godt samarbeid på tvers av avdelingene.

Sopra Steria er et endringsvillig og kunnskapsdrevet selskap, og det er ikke uten grunn vi er blitt kåret til Norges beste arbeidsplass flere år på rad. Vi har et arbeidsmiljø som passer de fleste. Se våre ledige stillinger eller send en  åpen søknad.

Ledige stillinger


GPTW_Røde_ballonger_440x325

Hvordan er det å jobbe på Norges beste arbeidsplass?

Det handler ikke om å vinne denne tittelen. Det handler om å få bekreftet effekten av vårt arbeid med å forbedre oss, og at folk har det godt på jobb, til tross for krisetider. 

Person_holder_emneknaggskilt_440x325

Følg Sopra Steria

Ta gjerne en titt på Instagram-kontoene våre
@soprasteria_no og @soprasteriagraduate.
Der får du et førsteinntrykk av den gode stemningen, og hvordan det er å jobbe hos oss.

Hvordan er det egentlig å bytte jobb fra hjemmekontor?

Spiller det noen rolle hvilket selskap du jobber i når du likevel sitter hjemme? Hvordan blir en kjent med kollegaer uten å møtes fysisk? Og hva skiller egentlig Sopra Steria fra andre arbeidsplasser? Bli kjent med Ingrid, Vegard og Elisabeth som forteller litt om deres opplevelser da de byttet jobb i annerledesåret 2020.

Ingrid deler sin historie

Se video

Hør Vegard fortelle

Se video

Og hva Elisabeth tenker

Se video

Noen av prosjektene våre

Du kan få jobbe med et spekter av samfunnsnyttige og spennende prosjekter. Du blir en del av en gjeng med høyt kompetansenivå på tvers av teknologier, med godt humør og masse stå-på-vilje.

 

DFØ/DigDir: StartOff forenkler samarbeid mellom offentlig sektor og oppstartsbedrifter

jul 2, 2021, 14:42
Title : DFØ/DigDir: StartOff forenkler samarbeid mellom offentlig sektor og oppstartsbedrifter
Button label :

Bakgrunn

Offentlig sektor trenger oppstartsmiljøenes kreativitet og innovasjonskraft for å lykkes med å løse fremtidens utfordringer og gi befolkningen gode tjenester. Mange oppstartsbedrifter opplever at offentlige anskaffelsesprosesser er lange, tidkrevende og detaljerte. StartOff er et nytt program for gjennomføring av startupvennlige anskaffelser, med lite byråkrati og kortere prosjekter. (Kilde: Nytt program for oppstartsbedrifter som vil ha offentlig sektor som kunde - regjeringen.no)

StartOff administreres av DFØ (Direktoratet for forvaltning og økonomistyring). Virksomheten samarbeider med Nasjonalt program for leverandørutvikling (LUP) og Digitaliseringsdirektoratet (Digdir) for å drifte ordningen. Målet er at offentlige virksomheter skal formulere utfordringer og behov som oppstartsmiljøer og andre innovative aktører kan svare på. Gjennom StartOff får oppstartsbedriftene veiledning i overgangen fra eksperimentering og utprøving til en eventuell anskaffelse.

 

Hva bidro Sopra Steria med? 

Sopra Steria Scale up bidro med kompetanse til DFØ om åpen innovasjon og med å videreutvikle og spisse deler av StartOffs rammeverk. Et tverrfaglig team med innovasjonscoacher bidro med kunnskap fra både startup-samarbeid, skalering av innovasjonsprosjekter samt hurtig prototyping med fokus på forretningsverdi og teknologi.

DFØ valgte kompetanse fra oss idet de ønsket å trekke på Sopra Sterias erfaringer og kunnskap om å koble startups med kjøpere av teknologi og vi bidro med rådgivning i de første prosjektene i StartOff.

Når startups og større virksomheter skal samarbeide er det viktig med en god match. Sopra Steria identifiserte startups og bisto i evalueringen av startup-selskapenes løsningsforslag, og så hvordan disse passet inn hos en stor offentlig aktør med tanke på sammensetning av team, innovasjonsgrad og teknisk modenhet.

Vi har bistått med å effektivisere StartOff-rammeverket gjennom beste praksis for samarbeid mellom store aktører og startups. Vi har bidratt med innsikt om eksperimentering med ny teknologi for å skalere fra pilot til implementering i åpne innovasjonsprosjekter.

Hvilken verdi skapte dette for kunden

Innen teknologisk evaluering, økosystemnærhet og åpen innovasjonsrådgivning fikk DFØ god og relevant kompetanse fra Sopra Steria. De så at StartOff-rammeverket ble løpende videreutviklet og effektivisert. Forståelsen for åpne innovasjonsprosesser har modnet i DFØ, og blant de virksomheter som har tatt i bruk ordningen.

Gjennom Sopra Steria sitt nettverk for oppstartsbedrifter nådde StartOff frem til relevante aktører for de  første pilotprosjektene i ordningen. . Evalueringsarbeidet har også bidratt til å redusere risikoen og sikret at valgte startups har riktig kvalitet basert på hva en offentlig aktør trenger.

 

StartOff har bidratt vesentlig til en mer innovativ offentlig sektor, og til utvikling av norsk næringsliv gjennom samarbeid med oppstartsbedrifter. Programmet setter Norge på kartet innen åpen innovasjon og samarbeid mellom det offentlige og startups.  

Sopra Steria innovasjonscoacher har gitt oss verdifull innsikt og bidratt med kompetanse om samspillet med startups, åpen innovasjon og hvordan startup-teknologi kan implementeres for å realisere gevinster.

 

Fakta

  • Hvert år kjøper offentlig sektor inn varer og tjenester for rundt 600 milliarder kroner. Hvordan de bruker de pengene har stor betydning for hvor digital, innovativ og bærekraftig offentlig sektor vi får, men også hva slags næringsliv vi får.
  • StartOff ble offisielt lansert 1.1.2021 av Nicolai Astrup og er en  prosess spesialtilpasset for startups (anskaffelser.no)).
  • Per 1.5.2021 har StartOff initiert åpne innovasjonsprosjekter med Arkivverket, Sunnaas Sykehus, Kristiansand kommune og ulike startups.
Tags :

Student eller nyutdannet

Ønsker du en rakettstart på karrieren som student på siste året eller nyutdannet innen IT, økonomi eller design? Da kan en graduate-stilling eller sommerjobb hos oss være aktuelt for deg!

Les mer 

Medarbeidere forteller

Øk energien i digitale møter med disse oppvarmingsøvelsene

| Eli Toftøy-Andersen

To år på Norges beste arbeidsplass!

| Victoria Urdshals Holm

Slik kan vi få mer mangfold i norsk næringsliv

| Nana Stojanovic

Sterk internkultur

I Sopra Steria er vi opptatt av å dyrke samarbeid ved å dele med kollegaer, kunder og samfunnet. Dermed gjør vi hverandre litt klokere og stadig bedre. Dessuten er vi gode på å heie på hverandre. For vi vet at vi får til veldig mye mer sammen enn vi gjør hver for oss!

Les mer

Bli litt kjent med oss

Vil du vite mer?
Ida Sveen
Ida Sveen Senior HR-rådgiver