Hvorfor jobbe her?

Den viktigste årsaken tenker vi, er muligheten til å bryne deg på og lære av et stort og dyktig fagmiljø. Vi har bransjens bredeste miljø for teknologer, og vi er opptatt av godt samarbeid på tvers av avdelingene.

Sopra Steria er et endringsvillig og kunnskapsdrevet selskap, og det er ikke uten grunn vi er blitt kåret til Norges beste arbeidsplass flere år på rad. Vi har et arbeidsmiljø som passer de fleste. Se våre ledige stillinger eller send en  åpen søknad.

Ledige stillinger


GPTW_Røde_ballonger_440x325

Norges beste arbeidsplass 5. år på rad

Det handler ikke om å vinne tittelen. Det handler om å få bekreftet effekten av vårt arbeid med å forbedre oss, og at folk har det godt på jobb, til tross for krisetider. Vil du vite mer om kulturen vår?

Person_holder_emneknaggskilt_440x325

Følg Sopra Steria

Ta gjerne en titt på Instagram-kontoene våre
@soprasteria_no og @soprasteriagraduate.
Der får du et førsteinntrykk av den gode stemningen, og hvordan det er å jobbe hos oss.

Hvordan er det egentlig å bytte jobb fra hjemmekontor?

Spiller det noen rolle hvilket selskap du jobber i når du likevel sitter hjemme? Hvordan blir en kjent med kollegaer uten å møtes fysisk? Og hva skiller egentlig Sopra Steria fra andre arbeidsplasser? Bli kjent med Ingrid, Vegard og Elisabeth som forteller litt om deres opplevelser da de byttet jobb i annerledesåret 2020.

Ingrid deler sin historie

Se video

Hør Vegard fortelle

Se video

Og hva Elisabeth tenker

Se video

Noen av prosjektene våre

Du kan få jobbe med et spekter av samfunnsnyttige og spennende prosjekter. Du blir en del av en gjeng med høyt kompetansenivå på tvers av teknologier, med godt humør og masse stå-på-vilje.

 

NAV: Digitalisering av hjelpemiddelformidlingen opp i skyen

apr 1, 2021, 00:00
Title : NAV: Digitalisering av hjelpemiddelformidlingen opp i skyen
Button label :

NAV tar i bruk ledende skytjenester (SaaS) i digitaliseringen av hjelpemiddelformidlingen.

Kundens situasjon 

 

I juni 2019 valgte NAV ny strategisk plattform for dialog- og relasjonshåndtering. Valget falt på Salesforce som er den ledende skytjenesteleverandøren med kunden i sentrum. Før valget gjennomførte NAV en grundig og dialogbasert anskaffelsesprosess. Den omfattet store deler av skyleverandørmarkedet, samt implementeringsaktørene som ønsket å være med i den endelige konkurransen.    

I andre halvdel av 2019 ble den nye plattformen etablert, og i løpet av 2020 har plattformen blitt brukt i en rekke spennende prosjekter innen ulike produkt- og tjenesteområder i NAV. 

Et av disse spennende initiativene er DigiHoT (Digitalisering av hjelpemidler og tilrettelegging), som blant annet digitaliserer hjelpemiddelformidlingen i NAV og kommune. Dette viktige arbeidet bidrar til å inkludere flere i utdanning og arbeid, få flere med i dagliglivet og sørger for at flere kan bo hjemme lenger. 

DigiHoT var også én av de første innen offentlig sektor til å ta i bruk den ledende skybaserte Field Service-løsningen fra Salesforce.com, og de fikk dermed tilgang til et rikt utvalg med standardfunksjonalitet som raskt kunne tilpasses deres behov.  

Først ut var Tolketjenesten, som tar tolkeoppdrag for døve, døvblinde og hørselshemmede. De manglet prosesstøtte i form av moderne digitale verktøy. Det var utfordrende for formidlerne å utnytte tolkeressursene best mulig, for tolkene å holde oversikt og følge opp egne tolkeoppdrag, og for tolkebrukere og bestillere å ha oversikt over hva som er bestilt, og om de får tolk. Med en bedre oversikt over oppdrag og ressurser kan de planlegge tolkenes tid på en bedre måte slik at flere brukere av tolketjenesten får dekket sine behov.   

 

Foto NAV Tegnspråktolking

Tolketjenesten 

Hva bidrar Sopra Steria med? 

Sopra Steria har Norges fremste fagmiljø skybaserte CRM- og kundeplattformer inkludert Salesforce. Våre eksperter og fagpersoner fra NAV ble et godt team i dette prosjektet. De gjennomførte et innsiktsarbeid høsten

2019, og allerede i mars 2020 skulle Tolketjenesten i Troms og Finnmark testet løsningen. 

Koronapandemien førte til justeringer av utrullingsplaner, møteplasser og samarbeidsform måtte digitaliseres, men i mai 2020 kunne Tolketjenesten Troms og Finnmark ta i bruk løsningen. 

I løpet av 2020 har løsningen blitt rullet ut til alle de tolv tolketjenestene i Norge. Basert på kjente behov og tilbakemeldinger på ønsket tilleggsfunksjonalitet videreutvikles løsningen kontinuerlig. Den skybaserte Field Service-løsningen, støttet av underliggende Salesforce-plattform, egner seg meget godt for hyppige releaser.  


Hvilken verdi skapte dette for kunden? 

Med Salesforce Field Service kan man planlegge og fordele tolkeoppdrag sentralt, og dermed utnytte den verdifulle tiden til tolkene på best mulig måte. Frilanstolker kan se hvilke oppdrag som NAV ikke får dekket med ansatte tolker, og kan melde seg til disse via nav.no. Via mobiltelefon får tolkene full oversikt over sine oppdrag. Sluttbrukerne kan bestille tolk selv, og får oversikt over sine bestillinger på nav.no.
Teamet fra NAV og Sopra Steria

Teamet fra Nav og Sopra Steria:  NAV produkteier Svenn Terje Hove, NAV Produkteier Monica Gamlem Mykebust, NAV Utvikler Edvard Brekke, Sopra Steria utvikler Vegard Mjelde, Sopra Steria Business Analyst Dan Wu og Sopra Steria arkitekt Carl Fosli.

 

Fakta 

  • Mottatt 13 000 bestillinger siden lansering 

  • Flere enn 26 000 oppdrag gjennomført eller planlagt 

  • Løsningen brukes av over 700 tolker 

  • Løsningen brukes av 75 formidlere fordelt på 12 tolketjenester 

 

 

Tags :

Student eller nyutdannet

Ønsker du en rakettstart på karrieren som student på siste året eller nyutdannet innen IT, økonomi eller design? Da kan en graduate-stilling eller sommerjobb hos oss være aktuelt for deg!

Les mer 

Medarbeidere forteller

Øk energien i digitale møter med disse oppvarmingsøvelsene

| Eli Toftøy-Andersen

To år på Norges beste arbeidsplass!

| Victoria Urdshals Holm

Slik kan vi få mer mangfold i norsk næringsliv

| Nana Stojanovic

Sterk internkultur

I Sopra Steria er vi opptatt av å dyrke samarbeid ved å dele med kollegaer, kunder og samfunnet. Dermed gjør vi hverandre litt klokere og stadig bedre. Dessuten er vi gode på å heie på hverandre. For vi vet at vi får til veldig mye mer sammen enn vi gjør hver for oss!

Les mer

Bli litt kjent med oss

Vil du vite mer?
Ida Sveen
Ida Sveen Senior HR-rådgiver